سينی خوشه کد ٤٣

قطر~ ٢٢.٤ سانتي متر
وزن كارتن~١٥ كيلوگرم

کانال تلگرام ما