سينی خوشه کد ٤٥

قطر~ ٢٦.٥ سانتي متر
وزن~ ١٥ كيلوگرم

کانال تلگرام ما