سينی خوشه کد ٤9

سايز~ ٣٣.٦ سانتي متر
وزن~ ١٥ كيلوگرم

کانال تلگرام ما